Klachten

Lees eerst het procedurereglement zodat je weet hoe die procedure precies zal verlopen.Een klacht indienen is gratis, maar je klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Ze moet schriftelijk worden ingediend (via het klachtenformulier op deze website of per brief).
  • Cliënt en advocaat moeten eerst onderling geprobeerd hebben om tot een oplossing te komen.
  • Het probleem mag niet voor de rechtbank gebracht zijn.

Je kan je klacht indienen in het Frans, Nederlands of in het Duits. Indien een andere taal zou ingediend worden, informeert de ombudsman de aanvrager als de klacht moet vertaald zijn.